İstem dışı işsizlik teminatı ile riskin gerçekleşmesi durumunda her bir sigorta yılında maksimum 6 ay olmaz üzere işsizlik durumu sona erene kadar poliçe teminatı olarak her ay 3.000 TL maaş ödenecektir.

Sigorta aktinin yapılmasından itibaren 90 günlük bekleme süresi olarak kabul edilmektedir. Poliçe tanziminden itibaren 91. günden sonra oluşacak istem dışı işsizlikler sigorta kapsamına dahildir. Süresi sonunda yenilenen poliçelerde herhangi bir bekleme süresi aranmaz.

İşbu poliçede işsizliğin gerçekleştiği tarihten itibaren 30 günlük süre içerisinde bekleme süresi bulunmakta olup işsiz kalındıktan sonra bekleme süresinden itibaren 6 ay boyunca maaş ödemesi yapılacaktır.

İşbu poliçe ile birlikte 18-55 yaş arasında olan bireyler sigorta sözleşmelerini 60 yaşına kadar yenileyebilmektedir.

Gis poliçesi yaptıran bireysel sigortalılar Türkiye İş Kurumunun işsizlik maaşı yardımının dışında ilave olarak bu maaşı hak kazanırlar. İşsizlik yardımı alınmasının GİS ödemelerine herhangi bir etkisi yoktur.

Bir kişiye sadece bir adet genel işsizlik sigortası güvencesi verilir ve sadece ilk tanzim tarihine göre düzenlenmiş poliçe dikkate alınır.

Sigortalı, sigorta başlangıcında işsiz kalacağını biliyorsa veya işverenden herhangi bir uyarı yazısı almışsa hakkında bir disiplin soruşturulması varsa meydana gelecek işsizlikler teminat kapsamı dışındadır.

GİS Poliçesi önceden planlanan işten ayrılmaları kapsamamaktadır. Bu ve buna benzer durumlar poliçe istisnası olarak teminat dışıdır.

GİS Poliçesi şartları gereği istem dışı işsizlik sonrasında ilk 30 gün içerisinde iş bulunması halinde herhangi bir maaş ödemesi yapılmayacaktır.

GİS Poliçesi kapsamında sunulan tehlikeli hastalıklar 18-56 yaş arası bireysel sigortalıların kalp krizi, felç ve kanser hastalıklarına yakalanmaları halinde yıllık 10.000 TL tazminat limitiyle poliçeye dahil edilmiştir.

GİS Poliçesi ile birlikte bireysel - hukuksal koruma sigortası şartları dahilinde işçi, işveren ve bireysel iş ilişkileri ile ilgili uyuşmazlıklar sosyal güvenlik kurumları ve bu amaçla kurulmuş sandıklar ve vakıflarla ilgili uyuşmazlıklar sigorta kapsamında olup poliçe süresince azami 10.000 TL limit ile sınırlıdır.

Sigortalının kendisi, hısım ve akrabalarının iş veren, tüzel kişi, ortak veya yönetici olmaları halinde sigorta teminat dışıdır.

güncelleniyor...

Genel İşsizlik Sigortası (GİS) poliçesinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu şartları geçerlidir.